Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.-Α.Π.Κ.Υ.) - yourstudy-community

Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.-Α.Π.Κ.Υ.)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Προπτυχιακά Μαθήματα

 

ΔΕΟ 10 

Βασικές αρχές δικαίου & διοίκησης

  

 

ΔΕΟ 11

Διοικητική Επιχειρήσεων


 

ΔΕΟ 13  

Ποσοτικές Μέθοδοι

 
  

 

ΔΕΟ 25 

Λογιστική

  
yourstudy-community yourstudy-community