ΑΣΟΕΕ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - yourstudy-community

ΑΣΟΕΕ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Μικροοικονομία 3
 • Μακροοικονομία 3 
 • Μαθηματικά 2 
 • Στατιστική 
 • Μακροοικονομία 1 
 • Διεθνή Οικονομική 
 • Πληροφορική 2
 • Οικονομετρία 2 
 • Οικονομετρικές Εφαρμογές
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Μαθηματικά 2
 • Στατιστική 2
 • Μικροοικονομία 2
 • Μακροοικονομία 2 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
 • Χρήμα και Τραπεζική
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
your-study-community-slide1

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Μικροοικονομία 2 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ
 • Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι 
 • Διοικητική Λογιστική
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Ελεγκτική