ΑΣΟΕΕ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - yourstudy-community

ΑΣΟΕΕ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Μικροοικονομία 1
 • Μικροοικονομία 2
 • Μικροοικονομία 3
 • Μακροοικονομία 1
 • Μακροοικονομία 2
 • Μακροοικονομία 3 
 • Μαθηματικά 1 
 • Μαθηματικά 2 
 • Στατιστική 
 • Χρηματοδοτική
 • Λογιστική
 • Οικονομετρία 1
 • Οικονομετρία 2 
 • Διεθνή Οικονομική 
 • Πληροφορική 2 
 • Οικονομετρικές Εφαρμογές
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Οικονομικά Ανταγωνισμού
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Οικονομικά εργασίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Μαθηματικά 1-2
 • Στατιστική 1-2
 • Μικροοικονομία 1-2
 • Μακροοικονομία 1-2 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι-ΙΙ
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Δημόσια Οικονομική
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
 • Χρήμα και Τραπεζική
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
 • Οικονομετρία Ι-ΙΙ
your-study-community-slide1

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Μικροοικονομία 1-2 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι-ΙΙ
 • Οικονομετρία
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
 • Λογιστική 1
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι-ΙΙ
 • Διοικητική Λογιστική
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Ελεγκτική

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Οικονομική Ανάλυση 1-2 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι-ΙΙ
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Λογιστική 1-2
 • Χρηματοδοτική 1-2
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό  με R
 • Εισαγωγή  στις Πιθανότητες και  Στατιστική με R
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Γραμμικά Μοντέλα
 • Εκτιμητική Ελέγχων και Υποθέσεων
 • Λογισμός 1-2
 • Γραμμική Άλγεβρα 1-2
 • Πιθανότητες 1-2
 • Στατιστική κατά Bayes 
 • Λογιστική 
 • Στατιστική Ι: Πιθανότητες και Εκτιμητική
 • Στατιστική ΙΙ: Συμπερασματολογία και Παλινδρόμηση
 • Αναλογιστικά Ι-ΙΙ
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Θεωρητική Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
 • Βιοστατιστική I-ΙΙ
 • Οικονομετρία
 • Στοχαστικές Διαδικασίες Ι
 • Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Python
 • Μαθήματα από άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ  ΛΟ.ΧΡΗ.

Ξεκινούν νέα τμήματα στα μαθήματα

 • Λογιστική
 • Μικροοικονομία
 • Μαθηματικός Λογισμός
 • Στατιστική 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Οικονομετρία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
your-study-community-statistiki-mathimatika