Προγράμματα Πληροφορικής για Μαθητές - yourstudy-community

Προγράμματα Πληροφορικής για Μαθητές

Στη Εκπαιδευικό μας Κέντρο παραδίδονται μαθήματα πληροφορικής σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Η ύλη είναι προσαρμοσμένη στις γνωστικές απαιτήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στις δυνατότητες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι απλός & ευχάριστος και τα μαθήματα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές πληροφορικής  στη διδασκαλία των μικρών παιδιών και εφήβων. Χρησιμοποιείται εξειδικευμένη πλατφόρμα και βιβλία ειδικά σχεδιασμένα. Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα εξετάσεων και λήψη σχετικής Πιστοποίησης από έγκυρους φορείς της Ελλάδας, της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.