Προγράμματα Πληροφορικής για Μαθητές - yourstudy-community

Προγράμματα Πληροφορικής για Μαθητές

Στη Εκπαιδευικό μας Κέντρο παραδίδονται μαθήματα πληροφορικής σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Η ύλη είναι προσαρμοσμένη στις γνωστικές απαιτήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στις δυνατότητες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι απλός & ευχάριστος και τα μαθήματα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές πληροφορικής  στη διδασκαλία των μικρών παιδιών και εφήβων. Χρησιμοποιείται εξειδικευμένη πλατφόρμα και βιβλία ειδικά σχεδιασμένα. Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα εξετάσεων και λήψη σχετικής Πιστοποίησης από έγκυρους φορείς της Ελλάδας, της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.

Παιδικά Τμήματα (6-12 ετών)

Πρόγραμμα 1: Βασικές Αρχές Πληροφορικής

Το Τμήμα αυτό προτείνεται για τα παιδιά της Α΄Δημοτικού, τα οποία μόλις έχουν ξεκινήσει τη γραφή, την ανάγνωση και τα μαθηματικά. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι: 

  • Η εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση των υπολογιστών. 
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες ενισχύουν τη διαδικασία εκμάθησης γενικά.
  • Η ψυχαγωγία των παιδιών, καθώς κατά τη διαδικασία του μαθήματος θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι, οι οποίες  προσομοιώνουν σε παιχνίδια.
  • Η κοινωνικοποίηση, καθώς πολλά projects θα πραγματοποιούνται σε ομάδες.
  • Η δημιουργία σημαντικών βάσεων για την ανάπτυξη σημαντικών γνώσεων στον τομέα πληροφορικής και προγραμματισμού μελλοντικά.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικό υλικό και είσοδο σε πλατφόρμα e-learning που περιλαμβάνει βίντεο, παραδείγματα και ασκήσεις για εξάσκηση.

Πρόγραμμα 2: Global Kids 1

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών. Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής περιόδου ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία του παιδιού.

Στην περίοδο αυτή, η διδασκαλία αφορά κυρίως Microsoft Windows και άλλα εργαλεία προσαρμοσμένα στις δυνατότητες των παιδιών και  προκειμένου να λάβει το πρώτο πιστοποιητικό, το παιδί καλείται να υλοποιήσει μία ολοκληρωμένη εργασία, η οποία αξιολογείται τόσο από το εκπαιδευτικό κέντρο όσο και από επιτροπή αξιολόγησης της GlobalCert, που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες – παιδοψυχολόγους.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικό υλικό και είσοδο σε πλατφόρμα e-learning που περιλαμβάνει βίντεο, παραδείγματα και ασκήσεις για εξάσκηση.

Συνολικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος  Global Kids 1-2-3  το παιδί είναι κάτοχος και των τριών πιστοποιητικών που αποτελούν το Global Kids. Με το πέρας των τριών εκπαιδευτικών περιόδων, το παιδί έχει κατακτήσει το 75% της ύλης του Intermediate.

Πρόγραμμα 3: Global Kids 2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών. Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής περιόδου ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία του παιδιού. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα Global Kids 1.

Στο επίπεδο αυτό, η διδασκαλία αφορά βασικές γνώσεις στο Excel, Powerpoint, Access και Word και άλλα εργαλεία προσαρμοσμένα στις δυνατότητες των παιδιών. Στο επίπεδο αυτό, προκειμένου να δοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, διεξάγονται εξετάσεις στο αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα της GlobalCert.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικό υλικό και είσοδο σε πλατφόρμα e-learning που περιλαμβάνει βίντεο, παραδείγματα και ασκήσεις για εξάσκηση.

Συνολικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος  Global Kids 1-2-3  το παιδί είναι κάτοχος και των τριών πιστοποιητικών που αποτελούν το Global Kids. Με το πέρας των τριών εκπαιδευτικών περιόδων, το παιδί έχει κατακτήσει το 75% της ύλης του Intermediate.

Πρόγραμμα 4: Global Kids 3

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών. Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής περιόδου ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία του παιδιού. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα Global Kids 2.

Στο επίπεδο αυτό, η διδασκαλία αφορά  στο Excel, Powerpoint, Access και Word και στη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσαρμοσμένα στις δυνατότητες των παιδιών. Στο επίπεδο αυτό, προκειμένου να δοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, διεξάγονται εξετάσεις στο αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα της GlobalCert.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικό υλικό και είσοδο σε πλατφόρμα e-learning που περιλαμβάνει βίντεο, παραδείγματα και ασκήσεις για εξάσκηση.

Συνολικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος  Global Kids 1-2-3  το παιδί είναι κάτοχος και των τριών πιστοποιητικών που αποτελούν το Global Kids. Με το πέρας των τριών εκπαιδευτικών περιόδων, το παιδί έχει κατακτήσει το 75% της ύλης του Intermediate.

Εφηβικά τμήματα (άνω των 12 ετών)

Πρόγραμμα 1: Πακέτο Βασικών Γνώσεων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου)

Με το πρόγραμμα αυτό παρέχονται όλες οι βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αναγνωρισµένο από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) και αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο ελληνικό δηµόσιο. Το επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθούν οι εξετάσεις στις 3 ενότητες Ecdl ή Global Intermediate.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικό υλικό και είσοδο σε πλατφόρμα e-learning που περιλαμβάνει βίντεο, παραδείγματα και ασκήσεις για εξάσκηση.

Η Python είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού. Στόχος του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Python των Η.Π.Α. είναι να παρέχει στα  παιδιά και στους εφήβους τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού και να τους δώσει ένα σημαντικό γνωστικό όπλο κατά την ενηλικίωσή τους .

Το Εκπαιδευτικό μας κέντρο προσφέρει μαθήματα κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού Python, από τον απόλυτο αρχάριο έως προχωρημένο επαγγελματία προγραμματιστή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά ή δια ζώσης. Όλα τα προγράμματα σπουδών Python παρέχουν πιστοποίηση στη γλώσσα προγραμματισμού Python του Ινστιτούτου των Η.Π.Α., με εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευικό μας κέντρο.

Πρόγραμμα 2:  PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer

Η Python είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού. Στόχος του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Python των Η.Π.Α. είναι να παρέχει στα  παιδιά και στους εφήβους τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού και να τους δώσει ένα σημαντικό γνωστικό όπλο κατά την ενηλικίωσή τους .

Το Εκπαιδευτικό μας κέντρο προσφέρει μαθήματα κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού Python, από τον απόλυτο αρχάριο έως προχωρημένο επαγγελματία προγραμματιστή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά ή δια ζώσης. Όλα τα προγράμματα σπουδών Python παρέχουν πιστοποίηση στη γλώσσα προγραμματισμού Python του Ινστιτούτου των Η.Π.Α., με εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευικό μας κέντρο.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά-εφήβους ηλικίας 12-18 ετών. To πιστοποιητικό PCEP δείχνει ότι το άτομο είναι εξοικειωμένο με τις θεμελιώδεις έννοιες και όρους, τη λογική και δομή της Python, μεταβλητές και αριθμητικά συστήματα, τελεστές και τύποι δεδομένων, λειτουργίες I/O, και συνθηκών ελέγχου βρόχους), συλλογές δεδομένων (λίστες, λεξικά, συμβολοσειρές), συναρτήσεις, εξαιρέσεις (χειρισμός εξαιρέσεων, ιεραρχίες), όπως καθώς και τα βασικά στοιχεία της σύνταξης της γλώσσας προγραμματισμού Python, της σημασιολογίας και του περιβάλλοντος χρόνου εκτέλεσης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο μαθητής μπορεί να δώσει εξετάσεις στο Εκπαιδευτικό μας κέντρο για την λήψη της πιστοποίησης PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη.

Δυνατότητα Εξετάσεων στον Εκπαιδευτικό μας Οργανισμό κάθε εβδομάδα. Πιστοποιήσεις από το Python Institute USA.

Πρόγραμμα 3: PCAP Ι Certified Associate in Python Programming

Η Python είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού. Στόχος του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Python των Η.Π.Α. είναι να παρέχει στα  παιδιά και στους εφήβους τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού και να τους δώσει ένα σημαντικό γνωστικό όπλο κατά την ενηλικίωσή τους .

Το Εκπαιδευτικό μας κέντρο προσφέρει μαθήματα κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού Python, από τον απόλυτο αρχάριο έως προχωρημένο επαγγελματία προγραμματιστή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά ή δια ζώσης. Όλα τα προγράμματα σπουδών Python παρέχουν πιστοποίηση στη γλώσσα προγραμματισμού Python του Ινστιτούτου των Η.Π.Α., με εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευικό μας κέντρο.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά-εφήβους ηλικίας 12-18 ετών. Tο πρόγραμμα PCAP Ι Certified Associate in Python Programming είναι  πιστοποίηση για τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού κα εννοιών της Python. Η πιστοποίηση παρέχεται μετά την παρακολούθηση και του προγράμματος PCAP ΙΙ Certified Associate in Python Programming. 

your-study-community-panepistimio-pliroforiki

Πρόγραμμα 4: PCAP ΙΙ Certified Associate in Python Programming

Η Python είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού. Στόχος του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Python των Η.Π.Α. είναι να παρέχει στα  παιδιά και στους εφήβους τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού και να τους δώσει ένα σημαντικό γνωστικό όπλο κατά την ενηλικίωσή τους .

Το Εκπαιδευτικό μας κέντρο προσφέρει μαθήματα κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού Python, από τον απόλυτο αρχάριο έως προχωρημένο επαγγελματία προγραμματιστή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά ή δια ζώσης. Όλα τα προγράμματα σπουδών Python παρέχουν πιστοποίηση στη γλώσσα προγραμματισμού Python του Ινστιτούτου των Η.Π.Α., με εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευικό μας κέντρο.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά-εφήβους ηλικίας 12-18 ετών. Tο πρόγραμμα PCAP ΙΙ Certified Associate in Python Programming είναι  πιστοποίηση για τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού κα εννοιών της Python. Προαπαιτούμενο είναι η παρακολούθηση του προγράμματος PCAP Ι. To πιστοποιητικό PCAP δίνει στους κατόχους αυτοπεποίθηση στις προγραμματιστικές τους
δεξιότητες και τους βοηθά να ξεχωρίζουν.

yourstudy-community yourstudy-community