Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου - yourstudy-community

Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου

 

 

 

Το πρόγραμμα φροντιστηριακών μαθημάτων του Λυκείου καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών ώστε να είναι άρτια προετοιμασμένοι για το σχολείο. Παράλληλα δημιουργεί τις βάσεις ώστε οι μαθητές να προχωρήσουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια χωρίς κενά που θα δυσκολέψουν την πρόοδο τους. Η διδασκαλία στηρίζεται στην Τράπεζα Θεμάτων για την 100% επιτυχία των στόχων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκλήρωση της ύλης, η καλή απόδοση και η δημιουργία των απαραίτητων βάσεων και την επιτυχή εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Το κέντρο μας είναι εξειδικευμένο στην Προετοιμασία των Πανελλήνιων Εξετάσεων για τις Θετικές Σπουδές και Σπουδές Πληροφορικής και Οικονομίας. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

*Σε όλα τα μαθήματα θα υπάρχουν επιπλέον ώρες για διαγωνίσματα, τα οποία θα πραγματοποιούνται ανά 15 μέρες.

Τα τμήματα ξεκινούν 11/9/2023

Μπορείτε να συνδυάσετε τα παραπάνω φροντιστηριακά μαθήματα με μαθήματα Ξένων Γλωσσών και μαθήματα Πληροφορικής.