Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - yourstudy-community

Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ
για 1.500 θέσεις σε όλους τους οργανισμούς του ΑΣΕΠ

Σε 2 εβδομάδες ξεκινούν νέα τμήματα. Διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν και βιβλία προσαρμοσμένα στο διαγωνισμό από τον οργανισμό μας.