Τεστ Αξιολόγησης - yourstudy-community

Τεστ Αξιολόγησης

Αξιολόγηση υποψηφίων

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων στον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς και σε ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ πραγματοποιείται από  εξειδικευμένες εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, συνήθως περιλαμβάνει: διαδοχικά tests γενικών γνώσεων, αριθμητικού, γλωσσικού συλλογισμού και επάρκειας στην αγγλική γλώσσα, συνεκτιμώντας την κάλυψη τυπικών προϋποθέσεων και επιθυμητών προσόντων, test/προφίλ προσωπικότητας.

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός διαθέτει ολοκληρωμένα πακέτα προτετοιμασίας για κάθε ενότητα δεξιοτήτων και για όλες τις ενότητες μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαθέσιμα πακέτα, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω ηλεκτρονικής αγοράς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αφού επικοινωνήσετε μαζί μας.  

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

yourstudy-community yourstudy-community