Αριθμητικά Τεστ Αξιολόγησης (Numerical & Reasoning Test) - yourstudy-community

Αριθμητικά Τεστ Αξιολόγησης (Numerical & Reasoning Test)

100.00

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιγραφή

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει 400 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, για την πλειοψηφία των οποίων υπάρχουν αναλυτικές λύσεις, ώστε να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας τέτοιων ζητημάτων. Τα ερωτήματα καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος διαφορετικών κατηγοριών ασκήσεων (προβλήματα, ακολουθίες, ερμηνεία διαγραμμάτων κοκ.).

400 ερωτήματα πολλαπλών επιλογών:

  • Αναλυτικές απαντήσεις
  • Καλύπτεται μεγάλο εύρος πιθανών ερωτημάτων
  • Περιλαμβάνονται παλαιότερα θέματα από αντίστοιχες εξετάσεις
  • Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νέου τρόπου αξιολόγησης
  • Δυνατότητα αναβάθμισης σε πακέτο 600 ερωτημάτων οποιαδήποτε στιγμή
yourstudy-community yourstudy-community