Εργασιακή Αποτελεσματικότητα (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022)-Βιβλίο - yourstudy-community

Εργασιακή Αποτελεσματικότητα (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022)-Βιβλίο

60.0070.00

Εκκαθάριση

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιγραφή

Το βιβλίο είναι εξειδικευμένο για τις ανάγκες του Γραπτού Πανελλήνιου Διαγωνισμού 2Γ/2022. Το βιβλίο περιλαμβάνει Αναλυτική Θεωρία για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τα διάφορα θεωρητικά ζητήματα και πρακτικά ζητήματα. Παρατίθενται 1500 ερωτήματα Πολλαπλών Επιλογών για πλήρη εξάσκηση με τις λύσεις. Πολλά ερωτήματα πρακτικού περιεχομένουν επίλυσης προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν στην εργασία διαθέτουν αναλυτικές απαντήσεις για να είναι κατανοητός ο τρόπος σκέψης αντιμετώπισης αντίστοιχων ζητημάτων. Επιπλέον παρατίθενται θέματα από παλιότερους διαγωνισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ιδιωτικό Τομέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σε διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα δεν έχει εξεταστεί κάτι αντίστοιχο.

Το βιβλίο συγκεκριμένα καλύπτει τα ακόλουθα κεφάλαια:

Έννοια και περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού-Ιστορική Εξέλιξη 

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

Ηγεσία

Παρακίνηση-Υποκίνηση

Περιγραφή θέσεων εργασίας 

Προσέλκυση υποψηφίων, τοποθέτηση και διαχείριση ταλέντων

Εξέταση και επιλογή εργαζομένων

Οι έξι τύποι επαγγελματικής προσωπικότητας του Holland

Ψυχομετρία: μια σύντομη αναφορά

Το βιογραφικό σημείωμα

Η συνέντευξη εργασίας

Εκπαίδευση προσωπικού και ανάπτυξη

Αποδοχές και κίνητρα εργαζομένων

Διαχείριση και Αξιολόγηση της Απόδοσης

Βασικές αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης

Περιπτωσιολογία καταστάσεων συναισθηματικής νοημοσύνης

Η έννοια της παραγωγικότητας

Η παραγωγικότητα εργασίας

Εσωτερικές σχέσεις εργαζομένων

Ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων

Εργασιακή ικανοποίηση

Η Εργασιακή Αποτελεσματικότητα στον Δημόσιο Τομέα

Ικανότητες και Δεξιότητες του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα

Μοντέλα Δημόσιας Πολιτικής

Θεωρίες Ηγεσίας και Management

Οργάνωση του Δημόσιου Τομέα και οι Περιπτώσεις Αλλαγών

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός των σημαντικότερων παραμέτρων σε σύνθετα προβλήματα και εξεύρεση δημιουργικών και πρακτικών λύσεων

Επικοινωνία: ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με σαφήνεια και ακρίβεια

Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία: ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας για την παροχή έργου υψηλού επιπέδου εντός καθορισμένων προθεσμιών

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση: προτεραιότητα στα σημαντικότερα καθήκοντα, επίδειξη ευελιξίας και οργάνωση της δουλειάς με αποτελεσματικό τρόπο

Ανθεκτικότητα: επίδειξη αποτελεσματικότητας ακόμη και όταν ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων με θετικό τρόπο και προσαρμογή στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος

Συνεργασία με άλλους: ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους στο πλαίσιο ομάδας και σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα και σεβασμός των διαφορών μεταξύ των ατόμων

Προσόντα προϊσταμένου (μόνο για διοικητικούς υπαλλήλους): ικανότητα διαχείρισης, ανάπτυξης και ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος

E-book, Έντυπο

  • Αναλυτική Θεωρία
  • Λυμένα Πρακτικά Ζητήματα
  • 1500 Ερωτήματα Πολλαπλών Επιλογών
  • Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων
  • Απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα
  • Παλιά θέματα από αντίστοιχους διαγωνισμούς