Πακέτα Μαθημάτων Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022) - yourstudy-community

Πακέτα Μαθημάτων Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022)

350.00

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιγραφή

Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί τη σύγχρονη συμμετοχή μαθητών και εισηγητών. Με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας όμως παράλληλα δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον εκπαιδευτή. Το πακέτο περιλαμβάνει: 40 ώρες βιντεομαθημάτων Αριθμητικού Συλλογισμού, 30 ώρες βιντεομαθημάτων Γλωσσικού Συλλογισμού,  36 ώρες βιντεομαθημάτων Εργασιακής Αποτελεσματικότητας, 60 ώρες βιντεομαθημάτων Γενικών Γνώσεων και 40 ώρες Επαναλήψεων.

Το πακέτο επιπλέον περιλαμβάνει σημειώσεις, τεστ προσομοίωσης και τα βιβλία του εκπαιδευτικού οργανισμού για το διαγωνισμό. Οι σημειώσεις είναι αναλυτικές και συνοψίζουν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, ώστε να καλύπτουν όλα τα πιθανά ερωτήματα. Υπάρχει η δυνατότητα για συνεχής επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου και συνεχής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Ακουθώντας το σύστημα προετοιμασίας Target, τα βιντεομαθήματα καλύπτουν όλη την ύλη με την παράθεση παραδειγμάτων και την επίλυση ζητημάτων- ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής, ώστε ο εκπαιδευτικός να καταστήσει κατανοητό τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων. Το Target περιλαμβάνει συμειώσεις αναλυτικές και προσαρμοσμένες στην ύλη και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με αναλυτικές απαντήσεις, έτσι ώστε να μπορεί ο υποψήφιος να αφομοιώσει τα βήματα επίλυσης και ερωτήματα πολλαπλών επιλογών για εξάσκηση. Το Target εστιάζει στη συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 24 τεστ αξιολόγησης για κάθε μάθημα, στα οποία ο υποψήφιος καλείται να συμμετάσχει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (το κάθε τεστ καλύπτει συγκεκριμένη ύλη) και θα λαμβάνει ατομική ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου. Επιπλέον, σε κάθε μάθημα περιλαμβάνονται 40 τεστ αυτο-αξιολόγησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επανάληψη και θα καλυφθεί σε διάρκεια 2.5 μηνών.

  • 206 ώρες βιντεομαθημάτων
  • Σημειώσεις που καλύπτουν όλη την ύλη: Αριθμητικός Συλλογισμός, Γλωσσικός Συλλογισμός,  Γενικές Δεξιότητες και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα.
  • Βιβλία για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό: Αριθμητικός Συλλογισμός, Γενικές Δεξιότητες και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα.
  • Επικοινωνία με εκπαιδευτικούς
  • Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση: 24 τεστ αξιολόγησης  με ανατροφοδότηση και 40 τεστ αυτο-αξιολόγησης για κάθε μάθημα.