Πακέτο Μαθημάτων Σύγχρονης Εκπαίδευσης-Ζωντανά Διαδικτυακά Μαθήματα (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός) - yourstudy-community

Πακέτο Μαθημάτων Σύγχρονης Εκπαίδευσης-Ζωντανά Διαδικτυακά Μαθήματα (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός)

880.00

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιγραφή

Προετοιμασία για το Γραπτό Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Η σύγχρονη εκπαίδευση θεωρείται ως προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας.
Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών-καθηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή-καθηγητή γίνεται σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκεια μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό.

Το πακέτο περιλαμβάνει: 40 ώρες βιντεομαθημάτων Αριθμητικού Συλλογισμού, 32 ώρες βιντεομαθημάτων Γλωσσικού Συλλογισμού,  36 ώρες βιντεομαθημάτων Εργασιακής Αποτελεσματικότητας, 32 ώρες βιντεομαθημάτων Γενικών Γνώσεων και 40 ώρες Επαναλήψεων. Το πακέτο επιπλέον περιλαμβάνει σημειώσεις, τεστ προσομοίωσης και τα βιβλία του εκπαιδευτικού οργανισμού για το διαγωνισμό. Υπάρχει η δυνατότητα για συνεχής επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου και συνεχής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.