Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022 - Πλήρες Πακέτο Σημειώσεων - yourstudy-community

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022 - Πλήρες Πακέτο Σημειώσεων

200.00

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιγραφή

Το πακέτο αυτό είναι κατάλληλο για κάποιον που επιθυμεία να προετοιμαστεί ταχύρρυθμα μέσα σε ένα μήνα για τις γραπτές εξετάσεις του Πανελλήνιου διαγωνισμού. Το σημαντικό σε αυτό το πακέτο είναι ότι πέρα από το υλικό υπάρχει καθοδήγηση για το πως να διαχειριστείτε καλύτερα το χρόνο σας για την προετοιμασία σας. Το υλικό προσαρμόζεται σε κάθε ανακοίνωση του ΑΣΕΠ σχετικά με την ύλη και τον τύπο ερωτήσεων.

Η προετοιμασία μέσω του πακέτου σημειώσεων δεν απαιτεί τη συμμετοχή μαθητών σε κάποιο πρόγραμμα μαθημάτων. Με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε.Το πακέτο  περιλαμβάνει σημειώσεις, τεστ προσομοίωσης και τα βιβλία του εκπαιδευτικού οργανισμού για το διαγωνισμό. Τα εκπαιδευτικά βιβλία αφορούν: την Εργασιακή Αποτελεσματικότητα, τον Αριθμητικό Συλλογισμό και τις Γενικές Δεξιότητες.

Υπάρχει η δυνατότητα για συνεχής επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου και συνεχής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.  Το Target περιλαμβάνει συμειώσεις αναλυτικές και προσαρμοσμένες στην ύλη και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με αναλυτικές απαντήσεις, έτσι ώστε να μπορεί ο υποψήφιος να αφομοιώσει τα βήματα επίλυσης και ερωτήματα πολλαπλών επιλογών για εξάσκηση. Το Target εστιάζει στη συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 24 τεστ αξιολόγησης για κάθε μάθημα, στα οποία ο υποψήφιος καλείται να συμμετάσχει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (το κάθε τεστ καλύπτει συγκεκριμένη ύλη) και θα λαμβάνει ατομική ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου. Επιπλέον, σε κάθε μάθημα περιλαμβάνονται 40 τεστ αυτο-αξιολόγησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επαναληπτικά μαθήματα που συγκεντρώνουν την ύλη μέσα σε λίγες σελίδες.

  • Σημειώσεις που καλύπτουν όλη την ύλη: Αριθμητικός Συλλογισμός, Γλωσσικός Συλλογισμός,  Γενικές Δεξιότητες και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα. Θεωρία και ερωτήματα πολλαπλών επιλογής.
  • Αναλυτικά λυμένα ζητήματα.
  • 3 Βιβλία για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό: Αριθμητικός Συλλογισμός, Γενικές Δεξιότητες και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα.
  • Συνεχής επικοινωνία με εκπαιδευτικούς
  • Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση: 24 τεστ αξιολόγησης  με ανατροφοδότηση και 40 τεστ αυτο-αξιολόγησης για κάθε μάθημα.
  • Χρονοδιάγραμμα μελέτης.
  • Ακολουθείται πρόγραμμα μελέτης-προετοιμασίας Target: εξατομικευμένη προσέγγιση & εβδομαδιαία ανατροφοδότηση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης.