Τεστ Δεξιοτήτων Γενικών Γνώσεων (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022) - yourstudy-community

Τεστ Δεξιοτήτων Γενικών Γνώσεων (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022)

60.0070.00

Εκκαθάριση

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιγραφή

Το βιβλίο είναι εξειδικευμένο για τις ανάγκες του Γραπτού Πανελλήνιου Διαγωνισμού 2Γ/2022. Το βιβλίο περιλαμβάνει αναλυτική θεωρία για όλους τους κλάδους, από τους οποίους μπορούν να τεθούν τα ερωτήματα. Παρατίθενται 3000 ερωτήματα Πολλαπλών Επιλογών για πλήρη εξάσκηση με τις λύσεις.  Επιπλέον παρατίθενται θέματα από παλιότερους διαγωνισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί από το Δημόσιο Τομέα, τον Ιδιωτικό Τομέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γενικές δεξιότητες θεωρείται πιο αφηρημένο αντικείμενο ως προς την ύλη και για αυτό το λόγο προσεγγίζουμε μεγαλύτερο εύρος επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτισμικών κλάδων. Επίσης. λαμβάνεται υπόψη η βάση των ζητημάτων του τεστ Δεξιοτήτων, το οποίο είχε καθιερωθεί στο παρελθόν.

Τα κεφάλαια διαμορφώνονται ως εξής:

Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου

Θεμελιώδη Δικαιώματα

Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης

Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)

Δημόσια Πολιτική

Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

Δημοσιονομική Πολιτική

Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος

E-book, Έντυπο

  • Αναλυτική Θεωρία
  • Προσέγγιση των περισσότερων κλάδων
  • 3000 Ερωτήματα Πολλαπλών Επιλογών
  • Χρήση παραδειγμάτων από τη βάση θεμάτων του Τεστ Δεξιοτήτων (που υπήρχε στο παρελθόν)
  • Απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα
  • Παλιά θέματα από αντίστοιχους διαγωνισμούς