ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1Γ/2022 ΑΑΔΕ-ΑΣΕΠ: Θέσεις ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ μόνο με πτυχίο Στατιστικής - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1Γ/2022 ΑΑΔΕ-ΑΣΕΠ: Θέσεις ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ μόνο με πτυχίο Στατιστικής

Πλήρωσης συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) και ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων και δεικτών απόδοσης στο πλαίσιο της Διοίκησης μέσω στόχων και την ανάπτυξη / συντήρηση των βάσεων δεδομένων καθώς και τη στατιστική παρακολούθηση, επεξεργασία και ανάλυση όλων των δεδομένων που υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους και τις επιμέρους επιχειρησιακές δράσεις της Αρχής.

Για περισσότερες πληροφορίες…

 

yourstudy-community yourstudy-community