ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1Γ/2022: ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΥΛΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1Γ/2022: ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΥΛΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σήμερα ανακοινώθηκε ολοκληρωμένη η προκήρυξη για το γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2022 στην ΑΑΔΕ. Τα μαθήματα ανά ειδικότητα είναι τα ακόλουθα:

Κωδικός τίτλου 101 Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο

                                      Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων

 

Κωδικός τίτλου 103/104 (κάποιες θέσεις)

                                      Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

                                      Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

 

Κωδικός τίτλου 201/203 

                                      Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

Μικροοικονομία 

Μακροοικονομία

                                      Διοικητική Λογιστική

 

Κωδικός τίτλου 301

                                      Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες

 

Κωδικός τίτλου 104 (κάποιες θέσεις)/105/202/203

                                      Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

                                      Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη

 

Κωδικός τίτλου 103/104 (κάποιες θέσεις)

                                      Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

                                      Διαχείριση Τεχνικών Έργων

                                      Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων 

 

Κωδικός τίτλου 106 Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο

                                      Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων

                                      Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική 

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες!