Γραπτός Διαγωνισμός ΑΑΔΕ-1Γ/2022 ΑΣΕΠ-Ανακοίνωση Θέσεων ανά πόλη και ειδικότητα - yourstudy-community

Γραπτός Διαγωνισμός ΑΑΔΕ-1Γ/2022 ΑΣΕΠ-Ανακοίνωση Θέσεων ανά πόλη και ειδικότητα

Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2022 προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

 Για να ενημερωθείτε για τα μαθήματα και το πρόγραμμα προετοιμασίας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

 

yourstudy-community yourstudy-community