Ιταλικά - yourstudy-community

Ιταλικά

Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει.

Παιδικά Τμήματα

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις νοητικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Η πολυετής εμπειρία μας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών  έχει επιβεβαιώσει ότι η παιδοκεντρική προσέγγιση  διδασκαλίας είναι ιδανική.

ΤΜΗΜΑ 1: Επίπεδο Α1

Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται βασική εκμάθηση λεξιλογίου και γραμματικής. Ο μαθητής μπορεί να εκφράζεται προφορικά στη γλώσσα των Ιταλικών. 

2 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα 2: Επίπεδο Α2 

Στο επίπεδο A2 θα μάθετε να περιγράφετε με απλούς όρους, θέματα. Θα μπορείτε να κάνετε σύντομες συζητήσεις και να περιγράφετε την καθημερινότητα με απλές προτάσεις, να γράφετε απλές εκθέσεις. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα A2.​

3 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα 3: Επίπεδο Β1 

Στο επίπεδο B1 θα αποκτήσετε την ικανότητα να συζητάτε και να χρησιμοποιείτε επικοινωνιακές στρατηγικές. Θα μπορείτε να διαβάζετε κείμενα γενικού χαρακτήρα αλλά και απλά λογοτεχνικά κείμενα, και να γράφετε εκθέσεις πάνω σε θέματα καθημερινής ζωής.  Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα B1-Celi 2.

3 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα 4: Επίπεδο Β2 

Το επίπεδο B2 των ιταλικών είναι αυτό που ζητείται περισσότερο από τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Στο επίπεδο B2 θα μάθετε να δίνετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με γενικά θέματα, να εκφράζεστε με ευχέρεια και να γράφετε εκτενή κείμενα. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα Celi 3/Κρατικό Πιστοποιητικό Β.

4 ώρες/εβδομάδα (9 μήνες).

Τμήμα 5: Επίπεδο C1 

Στο επίπεδο C1 θα μάθετε να συζητάτε σχετικά με διάφορες απόψεις, να αναφέρετε επιχειρήματα. Θα διαβάζετε χωρίς δυσκολία κείμενα συγγραφέων. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα Celi 4/Κρατικό Πιστοποιητικό Γ.

4 ώρες/εβδομάδα (9 μήνες)

Τμήματα Ενηλίκων

Τμήμα 1: Πτυχίο Β2 (Κρατικό Πιιστοποιητικό)

Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε αρχάριους και πραγματοποιείται με εντατικούς ρυθμούς. Παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό από εμάς. Το πτυχίο αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ.

3/4 ώρες ανά εβδομάδα

Διάρκεια 7 εβδομάδες

Τμήμα 2: Πτυχίο Β2 (CELI 3)

Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε αρχάριους και πραγματοποιείται με εντατικούς ρυθμούς. Παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό από εμάς. Το πτυχίο αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ και από τα ξένα πανεπιστήμια.

3/4 ώρες ανά εβδομάδα

Διάρκεια (8 μήνες)

Τμήμα 3: Πτυχίο C1 (Celi 4/Κρατικό Πιστοποιητικό  Γ)

Το τμήμα αυτό απευθύνεται στους κατόχους του πτυχίου B2. Παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό από εμάς. Το πτυχίο αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ και από τα ξένα πανεπιστήμια.

3/4 ώρες ανά εβδομάδα

Διάρκεια (8 μήνες)

Τμήμα 4: Πτυχίο C2 (Celi 5)

Η εξέταση απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί άριστες γνώσεις και αντιστοιχεί στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

4 ώρες/εβδομάδα (9 μήνες)

 
yourstudy-community yourstudy-community