Γαλλικά - yourstudy-community

Γαλλικά

Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει.

Παιδικά Τμήματα

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις νοητικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Η πολυετής εμπειρία μας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών  έχει επιβεβαιώσει ότι η παιδοκεντρική προσέγγιση  διδασκαλίας είναι ιδανική. 

ΤΜΗΜΑ 1: Επίπεδο Α1

Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται βασική εκμάθηση λεξιλογίου και γραμματικής. Ο μαθητής μπορεί να εκφράζεται προφορικά στη γλώσσα των Γαλλικών. 

2 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα 2: Επίπεδο Α2 

Στο επίπεδο A2 θα μάθετε να περιγράφετε με απλούς όρους, θέματα. Θα μπορείτε να κάνετε σύντομες συζητήσεις και να περιγράφετε την καθημερινότητα με απλές προτάσεις, να γράφετε απλές εκθέσεις. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα A2.​ Προτεινόμενο πτυχίο: DELF A2

3 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα 3: Επίπεδο Β1 

Στο επίπεδο B1 θα αποκτήσετε την ικανότητα να συζητάτε και να χρησιμοποιείτε επικοινωνιακές στρατηγικές. Θα μπορείτε να διαβάζετε κείμενα γενικού χαρακτήρα αλλά και απλά λογοτεχνικά κείμενα, και να γράφετε εκθέσεις πάνω σε θέματα καθημερινής ζωής.  Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα B1. Προτεινόμενο πτυχίο: DELF Β1.

4 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα 4: Επίπεδο Β2 

Το επίπεδο B2 των γερμανικών είναι αυτό που ζητείται περισσότερο από τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Στο επίπεδο B2 θα μάθετε να δίνετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με γενικά θέματα, να εκφράζεστε με ευχέρεια και να γράφετε εκτενή κείμενα. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το προτεινόμενο πτυχίο: DELF Β2/ Κρατικό Πιστοποιητικό Β.

4 ώρες/εβδομάδα 

Τμήμα 5: Επίπεδο C1

Στο επίπεδο C1 θα μάθετε να συζητάτε σχετικά με διάφορες απόψεις, να αναφέρετε επιχειρήματα. Θα διαβάζετε χωρίς δυσκολία κείμενα επιστημονικά. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα DALF C1/Κρατικό Πιστοποιητικό Γ​.

4 ώρες/εβδομάδα 

Τμήματα Ενηλίκων

Τμήμα 1: Πτυχίο Α1-Β1 

Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε αρχάριους και πραγματοποιείται με εντατικούς ρυθμούς. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο Delf B1. 

3/4 ώρες ανά εβδομάδα

Διάρκεια 7 μήνες

Τμήμα 2: Πτυχίο Β2 

Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Β1. Παρέχεται το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού από εμάς και παρέχεται ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα Delf B2/Κρατικό Πιστοποιητικό Β.​ Το πτυχίο αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ και από τα ξένα πανεπιστήμια.

4 ώρες ανά εβδομάδα

Διάρκεια 9 μήνες

Τμήμα 3: Πτυχίο C1

Στο επίπεδο C1 θα μάθετε να συζητάτε σχετικά με διάφορες απόψεις, να αναφέρετε επιχειρήματα. Θα διαβάζετε χωρίς δυσκολία κείμενα επιστημονικά. Μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για το επίσημο δίπλωμα Dalf C1.

4 ώρες/εβδομάδα (9 μήνες)

Τμήμα 4: Πτυχίο C2

Η εξέταση απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί άριστες γνώσεις και αντιστοιχεί στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Dalf C2/ Κρατικό Πιστοποιητικό Γ.

4 ώρες/εβδομάδα (9 μήνες)

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕPSO-Περισσότερες από 1000 θέσεις εργασίας για διοικητικούς υπαλλήλους στον οικονομικό τομέα στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους

Read More »

Προσλήψεις στην Ε.Ε. : Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Η ΕΕ αναζητά υψηλής ειδίκευσης επιθεωρητές/-τριες πυρηνικών διασφαλίσεων και υπεύθυνους/-ες πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που

Read More »
yourstudy-community yourstudy-community