ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2Γ/2022 - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2Γ/2022

Δημοσιεύτηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 2Γ/2022 που αφορά τον πρώτο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό για την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο: σε Υπουργεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κρατικούς Οργανισμούς.

2-20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και τέλη Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια των γραπτών εξετάσεων.

Ο τρόπος εξέτασης είναι με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions). Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) απαιτείται επιπλέον και ατομική δομημένη συνέντευξη.
Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει: Εξέταση Γνώσεων γενικού περιεχομένου, Γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων και Δοκιμασία Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ποιότητας εργασίας).
 
Επιτυχόντες είναι αυτοί που θα ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 50 που θα θέσει το ΑΣΕΠ. Μόνο οι επιτυχόντες, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο με την επιλογή θέσεων και προτιμήσεων στις προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τους φορείς.
 
Από τον Εκπαιδευτικό μας Οργανισμό παρέχονται πακέτα μαθημάτων ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μελετήστε τα προγράμματα μαθημάτων μας. 
 
 
Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός παρέχει ειδικά εκπαιδευτικά βοηθήματα για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. 
 
 
 
Τρόποι Προετοιμασίας: 

Πακέτα Σύγχρονης Εκπαίδευσης

ΠΑΚΕΤΟ Α

Περισσότερες Πληροφορίες

Πακέτα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Περισσότερες Πληροφορίες

Πακέτα Σημειώσεων

Περισσότερες Πληροφορίες

Βιβλία Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις: Αριθμητικός Συλλογισμός, Γλωσσικός Συλλογισμός, Εργασιακή Αποτελεσματικότητα, Γενικές Δεξιότητες.

Πληροφορίες για τα βιβλία.