ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2Γ/2022: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16 Μαρτίου-4 Απριλίου - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2Γ/2022: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 16 Μαρτίου-4 Απριλίου

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη
και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ολόκληρη η προκήρυξη είναι διαθέσιμη παρακάτω:

Προκήρυξη-1Γ.2022

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ενεμερωθείτε για το πρόγραμμα προετοιμασίας.