ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2Γ/2022-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - yourstudy-community

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2Γ/2022-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εφεξής Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε.) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε και το επόμενο ζήτημα που αφορά του υποψηφίους του Γραπτού Διαγωνισμού είναι το πότε θα γίνει ο γραπτός διαγωνισμός.  Ο αρχικός σχεδιασμός είναι οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν τον Μάρτη, στην συνέχεια συζητήθηκε ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Ιούνιο.  Τελικά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 4 Μάρτη 2022. 

Προετοιμάσου καλύτερα με τον τρόπο που ταιριάζει στις ανάγκες σου! Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός παρέχει διαφορετικά πακέτα μαζικά για όλα τα μαθήματα που θα εξεταστούν ή μεμονωμένα για κάθε μάθημα. Τα πακέτα περιλαμβάνουν διαδικτυακά μαθήματα, μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης και πακέτα σημειώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων για την προετοιμασία.

Πληροφορίες για τα Πακέτα Προετοιμασίας

Για περισσότερες πληροφορίες για την ύλη των μαθημάτων, στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις: 

Ύλη

Ζητήστε Δείγμα από το Πακέτο Προετοιμασίας

Ξεκινήστε τώρα 2μηνη προετοιμασία – μαθήματα ασύγχρονης προετοιμασία-πακέτο σημειώσεων-τεστ προσομοίωσης!!!

Μην Χάνετε Χρόνο.

 

 

 

yourstudy-community yourstudy-community