Θέματα και Απαντήσεις για το Γραπτό Διαγωνισμό 1Γ/2022 - yourstudy-community

Θέματα και Απαντήσεις για το Γραπτό Διαγωνισμό 1Γ/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε.

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡ ΚΑΙ ΜΑΚΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Δημοσιονομικό Δίκαιο – Ορθές Απαντήσεις

 Μικρο_Μακροοικονομική – Ορθές Απαντήσεις

 Διαχείριση Τεχνικών Έργων – Ορθές Απαντήσεις

 Πολιτικοί Θεσμοί – Ορθές Απαντήσεις

 Περιγραφική_Επαγωγική Στατιστική – Ορθές Απαντήσεις

 Λογιστική_Ελεγκτική – Ορθές Απαντήσεις

 Διοικητική Λογιστική – Ορθές Απαντήσεις

 Μαθηματικές Γνώσεις – Ορθές Απαντήσεις 

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων – Ορθές Απαντήσεις