ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1Γ/2022 ΑΑΔΕ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1Γ/2022 ΑΑΔΕ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ ότι για την πλήρωση, οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υποβλληθηκαν συνολικά 24.795 αιτήσεις.

Ξεκίνησαν Νέα Τμήματα Προετοιμασίας!! 

Δηλώστε Συμμετοχή τώρα

 

 

Πακέτα Σημειώσεων-Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα-ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ