Ορθές Απαντήσεις-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2Γ/2022 - yourstudy-community

Ορθές Απαντήσεις-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2Γ/2022

 

Από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιήθηκαν τα θέματα και οι ορθές απαντήσεις του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα.

Τεστ Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

Απαντήσεις στο Τεστ Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

Τεστ Γνώσεων

Απαντήσεις στο Τεστ Γνώσεων

Επισημαίνεται ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, για δεκαεπτά (17) ερωτήσεις του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» (39, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70 και 73), η Κ.Ε.Δ. αποφάσισε να θεωρηθεί ως ορθή οποιαδήποτε επιλογή, λόγω της απόκλισης που παρατηρήθηκε στην ευκρίνεια/φωτεινότητα σκιασμένων κρίσιμων τετραγώνων κατά τη φωτοτύπηση των ερωτηματολογίων σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ορισμένων εξεταστικών κέντρων.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις.

Facebook

Good Luck