ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 1Γ/2022 : ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΑΔΕ - yourstudy-community

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 1Γ/2022 : ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΑΔΕ

Τα παλαιότερα θέματα των Διαγωνισμών του Υπουργείου Οικονομικών και των αντίστοιχων απαντήσεων είναι διαθέσιμα.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύλη στα μαθηματικά στην ειδικότητα ΔΕ είναι πιο εκτενής στον τρέχοντα διαγωνισμό. Επιπλέον, η λογιστική στην ΤΕ στους προγενέστερους διαγωνισμούς δεν είχε πραγματοποιηθεί στη Διοικητική Λογιστική, αλλά στη Λογιστική πιο γενικά. Θέσεις εξειδικευμένες στην στατιστική ήταν διαθέσιμες μόνο στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ του 2018. Τέλος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα θέματα από προγενέστερους διαγωνισμούς της ομάδας Δ και Ε. 

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Η ύλη των μαθημάτων είναι διαθέσιμη 

ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το πρόγραμμα προετοιμασίας μας πραγματοποιείται διαδικτυακά και περιλαμβάνει μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης, τα οποία θα μαγνητοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμα για όλη την περίοδο προετοιμασίας. Ηλεκτρονικές σημειώσεις και τεστ προσομοίωσης είναι διαθέσιμα σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ