ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 1Γ/2022-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 1Γ/2022-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Κατανομή Θέσεων

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 546 θέσεις: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών.
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 203 θέσεις: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),73 θέσεις:  ΔΕ Τελωνειακών.

 

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Υπάρχει δυνατότητα από το φροντιστήριό μας να σας καθοδηγήσουμε και να σας βοηθήσουμε σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραπτή Δοκιμασία

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.
Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τις ορθές απαντήσεις και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται και με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

your-study-community-asep-eksetaseis

Πιθανότητερη ημερομηνία εξετάσεων

Οι εξετάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 Σεπτέμβρη.  Ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο θα γίνει μέσα  στο Μάη σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

Ακολουθήστε μας στα social media και παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το διαγωνισμό.