ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 1Γ/2022-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 1Γ/2022-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Κατανομή Θέσεων

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 546 θέσεις: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών.
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 203 θέσεις: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),73 θέσεις:  ΔΕ Τελωνειακών.

 

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Υπάρχει δυνατότητα από το φροντιστήριό μας να σας καθοδηγήσουμε και να σας βοηθήσουμε σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραπτή Δοκιμασία

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.
Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τις ορθές απαντήσεις και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται και με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

your-study-community-asep-eksetaseis

Ημερομηνία εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 22 και 23 Οκτωβρίου.  

Ακολουθήστε μας στα social media και παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το διαγωνισμό. Ενημερωθείτε για τα επαναληπτικά πακέτα για να ξεκινήσετε την προετοιμασία άμεσα! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ