ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Α΄ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Α΄ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στην ειδικότητα ΠΕ-ΟΜΑΔΑ Α  οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα του Φορολογικού και Δημοσιονομικού Δικαίου, των Λεκτικών Δεξιοτήτων και της Λογιστικής & Ελεγκτικής. 

Η ύλη των μαθημάτων είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο 

ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εξέταση θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το πρόγραμμα προετοιμασίας μας περιλαμβάνει 2 εναλλακτικές προτάσεις (Πακέτο Α και Πακέτο Β). π

 

 

 

Επιλέξτε Πακέτο και Δηλώστε Συμμετοχή για να λάβετε ένα δείγμα.

 

Δηλώστε Συμμετοχή

ΠΑΚΕΤΟ Α 

Το πρώτο πακέτο περιλαμβάνει: 

-80 ώρες βιντεοσκοπημένα μαθήματα που καλύπτουν όλη την ύλη στη Λογιστική και Ελεγκτική. 

-60 ώρες βιντεοσκοπημένα μαθήματα στο Φορολογικό Δίκαιο. 

-45  ώρες βιντεοσκοπημένα μαθήματα στις Λεκτικές Δεξιότητες. 

Ηλεκτρονικές Σημειώσεις που καλύπτουν όλη την ύλη στη Λογιστική, στις Λεκτικές Δεξιότητες και στο Φορολογικό Δίκαιο. 

– 80 Τεστ Προσομοίωσης στη Λογιστική. 

-100 Τεστ Προσομοίωσης στις Λεκτικές Δεξιότητες. 

-60 Τεστ Προσομοίωσης στο Φορολογικό και Δημοσιονομικό Δίκαιο.

-Σχεδιάγραμμα μελέτης

-Δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή για πιθανές απορίες και δυνατότητα παροχής επιπλέον υλικού όπου υπάρχουν απορίες. 

-Τεστ με αξιολόγηση από τον Καθηγητή και εξατομικευμένη υποστήριξη.

-Επίλυση παλαιότερων θεμάτων.

ΚΟΣΤΟΣ 500 ΕΥΡΩ8

ΠΑΚΕΤΟ Β

Το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει: 

Ηλεκτρονικές Σημειώσεις που καλύπτουν όλη την ύλη στη Λογιστική, στις Λεκτικές Δεξιότητες και στο Φορολογικό Δίκαιο. 

– 80 Τεστ Προσομοίωσης στη Λογιστική. 

-100 Τεστ Προσομοίωσης στις Λεκτικές Δεξιότητες. 

-60 Τεστ Προσομοίωσης στο Φορολογικό και Δημοσιονομικό Δίκαιο.

-Σχεδιάγραμμα μελέτης

-Δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή για πιθανές απορίες και δυνατότητα παροχής επιπλέον υλικού όπου υπάρχουν απορίες. 

-Τεστ με αξιολόγηση από τον Καθηγητή και εξατομικευμένη υποστήριξη.

-Επίλυση παλαιότερων θεμάτων.

ΚΟΣΤΟΣ 300 ΕΥΡΩ

.