ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Β΄ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Β΄ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στην ειδικότητα ΤΕ-Ομάδα Μαθημάτων Β οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα της Διοικητικής Λογιστικής, των Λεκτικών Δεξιοτήτων και της Μικροοικονομίας και Μακροοικονομίας. 

Η ύλη των μαθημάτων είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο 

ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εξέταση θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το πρόγραμμα προετοιμασίας μας περιλαμβάνει 2 εναλλακτικές προτάσεις (Πακέτο Α και Πακέτο Β). 

.

Επιλέξτε Πακέτο και Δηλώστε Συμμετοχή για να λάβετε ένα δείγμα.

Δηλώστε Συμμετοχή

ΠΑΚΕΤΟ Α 

Το πρώτο πακέτο περιλαμβάνει: 

-60 ώρες βιντεοσκοπημένα μαθήματα που καλύπτουν όλη την ύλη στη Μικροοικονομία και Μακροοικονομία. 

-45 ώρες βιντεοσκοπημένα μαθήματα στις Λεκτικές Δεξιότητες και στην Κατανόηση Κειμένου. 

-50 ώρες βιντεοσκοπημένα μαθήματα στη Διοικητική Λογιστική. 

Ηλεκτρονικές Σημειώσεις που καλύπτουν όλη την ύλη στη Μικροοικονομία-Μακροοικονομία, Λεκτικές Δεξιότητες και στη Διοικητική Λογιστική. 

– 150 Τεστ Μικροοικονομίας-Μακροοικονομίας με αναλυτικές απαντήσεις. 

-100 Τεστ Προσομοίωσης στις Λεκτικές Δεξιότητες. 

-50 Τεστ Προσομοίωσης στη Διοικητική Λογιστική.

-Σχεδιάγραμμα μελέτης

-Δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή για πιθανές απορίες και δυνατότητα παροχής επιπλέον υλικού όπου υπάρχουν απορίες. 

-Τεστ με αξιολόγηση από τον Καθηγητή και εξατομικευμένη υποστήριξη.

-Επίλυση παλαιότερων θεμάτων.

ΚΟΣΤΟΣ 500 ΕΥΡΩ

ΠΑΚΕΤΟ Β

Το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει: 

Ηλεκτρονικές Σημειώσεις που καλύπτουν όλη την ύλη στη Μικροοικονομία-Μακροοικονομία, Λεκτικές Δεξιότητες και στη Διοικητική Λογιστική. 

– 150 Τεστ Μικροοικονομίας-Μακροοικονομίας με αναλυτικές απαντήσεις. 

-100 Τεστ Προσομοίωσης στις Λεκτικές Δεξιότητες. 

-50 Τεστ Προσομοίωσης στη Διοικητική Λογιστική.

-Σχεδιάγραμμα μελέτης

-Δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή για πιθανές απορίες και δυνατότητα παροχής επιπλέον υλικού όπου υπάρχουν απορίες. 

-Τεστ με αξιολόγηση από τον Καθηγητή και εξατομικευμένη υποστήριξη.

-Επίλυση παλαιότερων θεμάτων.

ΚΟΣΤΟΣ 300 ΕΥΡΩ