ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΣΕΠ - yourstudy-community

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΣΕΠ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ,  ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθει το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Μπορείτε να μας ζητήσετε δείγμα από το υλικό στο παρακάτω link. 

Δήλωσε Συμμετοχή

Υπάρχει η δυνατότητα απευθείας αγοράς των σημειώσεων. 

ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ