Προετοιμασία για το Γραπτό Διαγωνισμό 1Γ/2022 ΑΑΔΕ - Πακέτο Άμεσης Προετοιμασίας - yourstudy-community

Προετοιμασία για το Γραπτό Διαγωνισμό 1Γ/2022 ΑΑΔΕ – Πακέτο Άμεσης Προετοιμασίας

H προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση, μέσω γραπτού διαγωνισμού, 822 μόνιμων θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι ειδικότητες που θα ζητούνται στην προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για τις 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ κατανέμονται ως εξής:

  • 546 θέσεις: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών
  • 203 θέσεις: ΤΕ Πληροφορικής
  • 73 θέσεις: ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ,  ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθει το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το φροντίστηριο παρέχει δύο νέες μορφές πακέτων που αφορούν αυτούς που έχουν ήδη μελετήσει/προετοιμαστεί και επιθυμούν να κάνουν συστηματική επανάληψη και αυτοαξιολόγηση μέσω των  αυτούς που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την προετοιμασία.

Όσον αφορά τους ήδη προετοιμασμένους τα πακέτα περιλαμβάνουν σύνοψη της ύλης, παρατηρήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες και τις παγίδες που μπορεί να προκύψουν και τεστ προσομοίωσης, ώστε να μπορεί ο συμμετέχοντας στις εξετάσεις να εξοικειωθεί με τα πιθανά τεστ και να αξιολογήσει το επίπεδο των γνώσεων του, ώστε να οδηγηθεί στην απαραίτητη βελτίωση.

Όσον αφορά τους υποψηφίους  που θα αρχίσουν τώρα την προετοιμασία τους το πακέτο περιλαμβάνει σημειώσεις συνοπτικές και με τρόπο, ο οποίος θα είναι βοηθητικός για τα ζητήματα πολλαπλής επιλογής. Οι σημειώσεις καλύπτουν όλη την ύλη με συνοπτικό τρόπο, ώστε να μπορεί να καλυφθεί στον εναπομείνοντα χρόνο. Επιπλέον, παρέχονται τεστ προσομοίωσης αντίστοιχα των εξετάσεων της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Μπορείτε να μας ζητήσετε δείγμα από το υλικό στο παρακάτω link. 

Δήλωσε Συμμετοχή

Υπάρχει η δυνατότητα απευθείας αγοράς των σημειώσεων.

ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

yourstudy-community yourstudy-community