Πανελλήνιος Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι 5.124 οι θέσεις που θα καλυφθούν-Αποδεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ-ΑΤΕΙ - yourstudy-community

Πανελλήνιος Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι 5.124 οι θέσεις που θα καλυφθούν-Αποδεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εφεξής Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε.) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 5.124, εκ των οποίων οι 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Το υπουργείο διευκρινίζει ότι στην κατανομή των θέσεων ανά υπουργείο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά όλες οι θέσεις στην κεντρική υπηρεσία, τις γενικές και ειδικές γραμματείες, τις αποκεντρωμένες – περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και τα ΝΠΔΔ, και ΝΠΙΔ που είναι υπό την εποπτεία του κάθε υπουργείου. Συγκεντρωτικά επίσης αποτυπώνονται και οι θέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στης ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 

Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου του διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετάσχουν όσοι επιτύχουν στο πρώτο στάδιο περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω αρχείο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η ύλη παρατιθεται αναλυτικά παρακάτω:

ΥΛΗ

Το ΦΕΚ της προκήρυξης επισυνάπτεται:

ΦΕΚ Προκήρυξης 2Γ/2022

Στον εκπαιδευτικό οργανισμό πραγματοποιούνται προγράμματα προετοιμασίας εξ αποστάσεως με διαθέσιμο υλικό για την κάλυψη όλης της ύλης και την πλήρη προετοιμασία. 

Περισσότερες Πληροφορίες

Το φροντιστήριο μας ακολουθεί το πρόγραμμα προετοιμασίας Target

Τα διαθέσιμα  βιβλία του εκπαιδευτικού μας οργανισμού είναι τα ακόλουθα:

Τα πακέτα του οργανισμού μας παρέχουν μαθήματα, σημειώσεις, βιβλία, τεστ προσομοίωσης και συνεχή επικοινωνία και ανατροφοδότηση με τους εκπαιδευτικούς και είναι τα ακόλουθα: 

Πακέτο Μαθημάτων A: Μαθήματα Σύγχρονης Εκπαίδευσης

Η σύγχρονη εκπαίδευση θεωρείται ως προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας. 
Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών-καθηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή-καθηγητή γίνετε σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκεια μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό.

Πακέτο Μαθημάτων Β: Μαθήματα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί τη σύγχρονη συμμετοχή μαθητών και εισηγητών. Με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας όμως παράλληλα δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον εκπαιδευτή.

Πακέτο Μαθημάτων Γ: Σημειώσεις Προετοιμασίας

 

Δηλώστε συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 6980116523, 2108617494 ή στείλετε μας μήνυμα στο info@yourstudy-community.gr

Συμπληρώστε τη φόρμα!