Προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό 2Γ/2022 - yourstudy-community

Προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό 2Γ/2022

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός – 2Γ/2022 θα πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις την άνοιξη και αφορά περισσότερες από 5.000 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο.

Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρόπους προετοιμασίας:

  • Πακέτο Μαθημάτων A: Μαθήματα Σύγχρονης Εκπαίδευσης

Η σύγχρονη εκπαίδευση θεωρείται ως προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας. 
Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών-καθηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή-καθηγητή γίνετε σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκεια μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό.

  • Πακέτο Μαθημάτων Β: Μαθήματα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί τη σύγχρονη συμμετοχή μαθητών και εισηγητών. Με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας όμως παράλληλα δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον εκπαιδευτή.

  • Πακέτο Μαθημάτων Γ: Σημειώσεις Προετοιμασίας

Τα νέα βιβλία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Πατήστε Εδώ

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία μας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα: 

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

yourstudy-community yourstudy-community