ΑΣΟΕΕ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - yourstudy-community

ΑΣΟΕΕ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προετοιμασία για την εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου και την Εμβόλιμη Εξεταστική

Τα τμήματα προετοιμασίας ξεκινούν αρχές Νοεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν μέχρι την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου.

Δηλώστε συμμετοχή και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το πρόγραμμα και το κόστος των μαθημάτων.

Δηλώστε Συμμετοχή!

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα για τα παρακάτω μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου:

 • Μικροοικονομία 1
 • Μικροοικονομία 2
 • Μικροοικονομία 3
 • Μακροοικονομία 1
 • Μακροοικονομία 2
 • Μακροοικονομία 3 
 • Μαθηματικά 1 
 • Μαθηματικά 2 
 • Στατιστική 
 • Χρηματοδοτική
 • Λογιστική
 • Οικονομετρία 1
 • Οικονομετρία 2 
 • Διεθνή Οικονομική 
 • Πληροφορική 2 
 • Οικονομετρικές Εφαρμογές
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Οικονομικά Ανταγωνισμού
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Οικονομικά εργασίας
 • *Για οποιοδήποτε άλλο μάθημα μπορείτε να μας ρωτήσετε
 •  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα για τα παρακάτω μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου:

 • Μαθηματικά 1-2
 • Στατιστική 1-2
 • Μικροοικονομία 1-2
 • Μακροοικονομία 1-2 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι-ΙΙ
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Δημόσια Οικονομική
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
 • Χρήμα και Τραπεζική
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
 • Οικονομετρία Ι-ΙΙ
 • *Για οποιοδήποτε άλλο μάθημα μπορείτε να μας ρωτήσετε
 •  
your-study-community-slide1

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα για τα παρακάτω μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου:

 • Μικροοικονομία 1-2 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι-ΙΙ
 • Οικονομετρία
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
 • Λογιστική 1
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι-ΙΙ
 • Διοικητική Λογιστική
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Ελεγκτική
 • *Για οποιοδήποτε άλλο μάθημα μπορείτε να μας ρωτήσετε
 •  

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα για τα παρακάτω μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου:

 • Οικονομική Ανάλυση 1-2 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι-ΙΙ
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Λογιστική 1-2
 • Χρηματοδοτική 1-2
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • *Για οποιοδήποτε άλλο μάθημα μπορείτε να μας ρωτήσετε
 •  

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα για τα παρακάτω μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό  με R
 • Εισαγωγή  στις Πιθανότητες και  Στατιστική με R
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Γραμμικά Μοντέλα
 • Εκτιμητική Ελέγχων και Υποθέσεων
 • Λογισμός 1-2
 • Γραμμική Άλγεβρα 1-2
 • Πιθανότητες 1-2
 • Στατιστική κατά Bayes 
 • Λογιστική 
 • Στατιστική Ι: Πιθανότητες και Εκτιμητική
 • Στατιστική ΙΙ: Συμπερασματολογία και Παλινδρόμηση
 • Αναλογιστικά Ι-ΙΙ
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Θεωρητική Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
 • Βιοστατιστική I-ΙΙ
 • Οικονομετρία
 • Στοχαστικές Διαδικασίες Ι
 • Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Python
 • Μαθήματα από άλλα τμήματα
 • *Για οποιοδήποτε άλλο μάθημα μπορείτε να μας ρωτήσετε
 •  

ΤΜΗΜΑ  ΛΟ.ΧΡΗ.

Πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα για τα παρακάτω μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου:

 • Λογιστική
 • Μικροοικονομία
 • Μαθηματικός Λογισμός
 • Στατιστική 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Οικονομετρία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • *Για οποιοδήποτε άλλο μάθημα μπορείτε να μας ρωτήσετε
your-study-community-statistiki-mathimatika
your-study-community-panepistimio-pliroforiki

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα για τα παρακάτω μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου:

 • Μαθηματικά 
 • Πιθανότητες
 • Προγραμματισμος
 • Αλγόριθμοι
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά 
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Οικονομικά/Λογιστική
 • *Για οποιοδήποτε άλλο μάθημα μπορείτε να μας ρωτήσετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα για τα παρακάτω μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου:
 • Μαθηματικά 
 • Προγραμματισμός
 • Λογιστική
 • Οικονομική Θεωρία
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αλγόριθμοι
 • *Για οποιοδήποτε άλλο μάθημα μπορείτε να μας ρωτήσετε
 •  

Προσλήψεις στην Ε.Ε. : Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Η ΕΕ αναζητά υψηλής ειδίκευσης επιθεωρητές/-τριες πυρηνικών διασφαλίσεων και υπεύθυνους/-ες πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που

Read More »
yourstudy-community yourstudy-community