ΑΓΓΛΙΚΑ - yourstudy-community

ΑΓΓΛΙΚΑ

Το πρόγραμμα προετοιμασίας διαρκεί 7 μήνες και τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την επιλογή σας.  Το πρόγραμμα προετοιμασίας εστιάζει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στην εκμάθηση της γραμματικής και στην ενδυνάμωση του προφορικού και γραπτού λόγου.

Το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ECPE αποτελεί πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Γ2, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Michigan, ένα από τα εξέχουσας θέσης Αμερικανικά Πανεπιστήμια στον τομέα της γλωσσικής έρευνας με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη αλλά και καθιέρωση ενός μεγάλου εύρους εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Το ECPE είναι αναγνωρισμένο σε πολλές χώρες ως επίσημη πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το πιστοποιητικό ECPE έχει διά βίου ισχύ.

Στα πλαίσια του προγράμματος παρέχονται χωρίς επιπλέον χρέωσης: 

  • Σημειώσεις Γραμματικής 
  • Τεστ προσομοίωσης 
  • Listening 

Αν ενδιαφέρεστε συμπληρώστε την παρακάτω δήλωση για να σας σταλούν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μπορέσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας! 

Πατήστε Εδώ