Αγγλικά - yourstudy-community

Αγγλικά

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού στοχεύει στις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Πραγματοποιούνται μαθήματα δια ζώσης και εξ αποστάσεως  σύμφωνα με την επιλογή σας.  Το πρόγραμμα προετοιμασίας εστιάζει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στην εκμάθηση της γραμματικής και στην ενδυνάμωση του προφορικού και γραπτού λόγου.

Υπάρχουν διαφορετικά πακέτα, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και σκοπούς. Στα πλαίσια της διδασκαλίας παρέχεται πρόσβαση στην πλατφόρμα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού και παρέχονται σημειώσεις Γραμματικής, Τεστ Προσομοίωσης, Listening και βιντεάκια συνομιλίας.

Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει!

Παιδικά Τμήματα

Τμήμα 1: Junior A

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νήπια και παιδιά της Α΄ Δημοτικού. Στόχος είναι τα παιδιά να έρθουν σε πρώτη επαφή με την γλώσσα και να μπορούν κάνουν απλές συζητήσεις. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πέρα από τη χρήση βιβλίων, ψηφιακά μέσα, παιδικές ταινίες, τραγούδια και παιχνίδια, ώστε να είναι πιο ελκυστικά.

Ώρες διδασκαλίας: 3 ανά εβδομάδα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα. Φοίτηση: 8 μήνες (Οκτώβριος-Μάιος). 

Τμήμα 2: Junior B

 Η τάξη αυτή αποτελεί την συνέχεια της Α’ JUNIOR και αφού επαναληφθεί και εμπεδωθεί η ύλη της A’ JUNIOR οι μαθητές διδάσκονται νέα ύλη, η οποία είναι απαραίτητη για την εισαγωγή τους στο επόμενο επίπεδο.

Ώρες διδασκαλίας: 3 ανά εβδομάδα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα. Φοίτηση: 8 μήνες (Οκτώβριος-Μάιος).

Τμήμα 3: Junior A+B

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Δημοτικού ή μεγαλύτερης τάξης που ξεκίνησαν την γλώσσα και είναι ωριμότεροι να καλύψουν την ύλη των δύο τάξεων με περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Ώρες διδασκαλίας: 4 ανά εβδομάδα. Φοίτηση: 9 μήνες (Οκτώβριος-Ιούνιος).

Τμήμα 4: Α’ SENIOR

Το τμήμα αυτό αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει το τμήμα Junior B. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εκμάθηση λεξιλογίου, την σωστή κατανόηση της γραμματικής και την έκθεση.Στο τέλος της τάξης ο μαθητής μπορεί προαιρετικά να συμμετάσχει στις εξετάσεις STARTERS του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Ώρες διδασκαλίας: 4 ανά εβδομάδα. Φοίτηση: 9 μήνες (Οκτώβριος-Ιούνιος).

Τμήμα 5: B’ SENIOR

Το τμήμα αυτό αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει το τμήμα A’ SENIOR. Στο τέλος της τάξης ο μαθητής μπορεί προαιρετικά να συμμετάσχει στις εξετάσεις MOVERS (A1) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Ώρες διδασκαλίας: 4 ανά εβδομάδα. Φοίτηση: 9 μήνες (Οκτώβριος-Ιούνιος).

Τμήμα 6: C’ SENIOR

Το τμήμα αυτό αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει το τμήμα B’ SENIOR. Στο τέλος της τάξης ο μαθητής μπορεί προαιρετικά να συμμετάσχει στις εξετάσεις FLYERS (A2) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Ώρες διδασκαλίας: 5 ανά εβδομάδα. Φοίτηση: 9 μήνες (Οκτώβριος-Ιούνιος).

Τμήμα 7: D’+E’ SENIOR

Η συγκεκριμένη τάξη είναι η τάξη των επαναλήψεων έτσι ώστε να γίνει σωστή εμπέδωση και να καλυφθούν τυχόν κενά των προηγούμενων χρόνων τόσο στην γραμματική, όσο και στο λεξιλόγιο, ενώ το λεξιλόγιο και ο γραπτός. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την δομή των εξετάσεων Lower (Michigan ή Cambridge). Στο τέλος της τάξης ο μαθητής μπορεί προαιρετικά να συμμετάσχει στις εξετάσεις ΡΕΤ του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Ώρες διδασκαλίας: 5 ανά εβδομάδα. Φοίτηση: 9 μήνες (Οκτώβριος-Ιούνιος).

Τμήμα 8: LOWER

Ο μαθητής σε συννενόηση με τον καθηγητή επιλέγει σε ποιές εξετάσεις για το επίπεδο Β2 επιθυμεί να συμμετάσχει (Μichigan, Cambridge, ΙELTS κτλ). Εδώ το βάρος πέφτει στα Practice tests, ενώ από το Δεκέμβριο κάθε βδομάδα διενεργούνται τέστ προσομοίωσης, έτσι ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Ώρες διδασκαλίας: 5-6 ανά εβδομάδα. Φοίτηση: 9 μήνες (μέσα Σεπτεμβρίου-Ιούνιος).

Τμήμα 9: PROFICIENCY

Ο μαθητής σε συννενόηση με τον καθηγητή επιλέγει σε ποιές εξετάσεις για το επίπεδο C2 επιθυμεί να συμμετάσχει (Μichigan, Cambridge, ΙELTS κτλ). Εδώ το βάρος πέφτει στα Practice tests, ενώ από το Δεκέμβριο κάθε βδομάδα διενεργούνται τέστ προσομοίωσης, έτσι ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Ώρες διδασκαλίας: 6 ανά εβδομάδα. Φοίτηση: 9 μήνες (μέσα Σεπτεμβρίου-Ιούνιος).

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Για φοιτητές ή για ενήλικες υπάρχει η δυνατότητα τμημάτων με πιο εντατικούς ρυθμούς για την απόκτηση κάποιου πτυχίου για επαγγελματικούς λόγους ή απλά για λόγους εκμάθησης.

Τμήμα 1: Lower για Αρχάριους

Το τμήμα αυτό αφορά άτομα, τα οποία δεν έχουν γνώσεις αγγλικών ή έχουν λίγες γνώσεις και επιθυμούν ένα πτυχίο Β2. Υπάρχει η δυνατότητα προετοιμασίας για το πτυχίο LRN (Συνολική προετοιμασία: 6 μήνες) και πτυχίο Michigan (9 μήνες).

Ώρες διδασκαλίας: 4 ανά εβδομάδα. 

Τμήμα 2: Proficiency για Αρχάριους

Το τμήμα αυτό αφορά άτομα, τα οποία δεν έχουν γνώσεις αγγλικών ή έχουν λίγες γνώσεις και επιθυμούν ένα πτυχίο C2. Υπάρχει η δυνατότητα προετοιμασίας για το πτυχίο LRN (Συνολική προετοιμασία: 9 μήνες) και πτυχίο Michigan (18 μήνες).

Ώρες διδασκαλίας: 4 ανά εβδομάδα. 

Τμήμα 3: Proficiency για κατόχους Β2

Το τμήμα αυτό αφορά άτομα, τα οποία  έχουν γνώσεις αγγλικών ή/και έχουν το πτυχίο Β2. Υπάρχει η δυνατότητα προετοιμασίας για το πτυχίο LRN (Συνολική προετοιμασία: 4 μήνες) και πτυχίο Michigan (7 μήνες).

Ώρες διδασκαλίας: 4-5 ανά εβδομάδα. 

To IELTS είναι μία ευέλικτη βεβαίωση γλωσσομάθειας Αγγλικών που χρησιμοποιείται ως ‘διαβατήριο’ για σπουδές σε Αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις δύο ή και τρεις φορές το μήνα. Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν ένα βαθμό από το 1 έως το 9. Οι βαθμοί από 5.5 έως 6.5 αντιστοιχούν σε επίπεδο Β2 και συνήθως αρκούν για προπτυχιακές σπουδές (BA) Οι βαθμοί από 7.o έως 8.ο  αντιστοιχούν σε επίπεδο C1  και συνήθως απαιτούνται για μεταπτυχιακές σπουδές (Master).

Το ΙELTS ωστόσο δεν ισχύει δια βίου όπως το Proficiency. Το IELTS έχει ισχύ για δύο έτη.  Η προετοιμασία για το IELTS πραγματοποιείται σε ένα κύκλο 5 εβδομάδων ο οποίος περιλαμβάνει: 20 ώρες, είτε με φυσική παρουσία, είτε με on line μαθήματα και πλούσιο υλικό για εξάσκηση σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

yourstudy-community yourstudy-community