ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕPSO-Περισσότερες από 1000 θέσεις εργασίας για διοικητικούς υπαλλήλους στον οικονομικό τομέα στην ΕΕ - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕPSO-Περισσότερες από 1000 θέσεις εργασίας για διοικητικούς υπαλλήλους στον οικονομικό τομέα στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους (βαθμός AD 6). Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αναζητούν διοικητικούς υπαλλήλους  στους τομείς:

  • Μικροοικονομική/Μακροοικονομική (Λήξη Προθεσμίας 9/7/2024)
  • Βιομηχανική (Λήξη Προθεσμίας 9/7/2024)
  • Χρηματοοικονομικά (Λήξη Προθεσμίας 9/7/2024)
  • Διαχείριση κρίσεων (Λήξη Προθεσμίας 9/7/2024)
  • Μετανάστευση (Λήξη Προθεσμίας 9/7/2024)
  • Μακροοικονομική στατιστική (Λήξη Προθεσμίας 16/7/2024)
  • Δεδομένα Στατιστική (Λήξη Προθεσμίας 16/7/2024)

Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν αρχές Σεπτέμβρη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός παρέχει πλήρη προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Reasoning skills for AD, εξετάσεις σχετικά με το αντικείμενο, Written Skills και την προφορική συνέντευξη.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

 

yourstudy-community yourstudy-community