Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Προσλήψεων EPSO - yourstudy-community

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Προσλήψεων EPSO

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω γενικών διαγωνισμών. Οι διαγωνισμοί αυτοί περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ασκήσεις, στόχος των οποίων είναι να κριθούν οι επαγγελματικές  δεξιότητες και ορισμένες βασικές ικανότητες.