Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Προσλήψεων EPSO - yourstudy-community

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Προσλήψεων EPSO

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω γενικών διαγωνισμών. Οι διαγωνισμοί αυτοί περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ασκήσεις, στόχος των οποίων είναι να κριθούν οι επαγγελματικές  δεξιότητες και ορισμένες βασικές ικανότητες. 

Ειδικό Κέντρο Προετοιμασίας για το Γραπτό Διαγωνισμό EPSO

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός εξειδικεύεται στην πλήρη προετοιμασία για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EPSO. Συγκεκριμένα ο ρόλος περιλαμβάνει:  

Κάθε Μήνα ξεκινούν Νέα Τμήματα

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ FACEBOOK

Ακολουθήστε μας στη σελίδα του facebook για ενημερώσεις σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας, τα προγράμματα προετοιμασίας και τα νέα που αφορούν τις προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση!!
Δείτε τη σελίδα μας στο Facebook εδώ.

Διαθέσιμες Θέσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις διαδικασίες επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO: διαγωνισμοί για μόνιμους/-ες υπαλλήλους :

Υπάρχουν και πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίες, οι οποίες δεν είναι μόνιμες, αλλά αποτελούν θέσεις ενδιαφέρουσες και ένα σημαντικό ξεκίνημα για τη σταδιοδρομία σας στην ΕΕ. Για περισσότερες πλροφορίες πατήστε εδώ!.

 

Το πλάνο των προσλήψεων για μόνιμες θέσεις εργασίας για το 2024 θα ανακοινωθεί άμεσα από την EPSO.

Πακέτα Προετοιμασίας

Με την αγορά οποιαδήποτε πακέτου, σας παρέχεται δωρεάν καθοδήγηση για τις κατάλληλες θέσεις για εσάς και τον τρόπο που πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις. Σας βοηθάμε για τη δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ.

Πακέτο Α: Reasoning skills

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία για Verbal Tests, Numerical Tests  & Abstract Tests. 

Το πακέτο Α περιλαμβάνει μαθήματα on line ή δια ζώσης, συγκεκριμένα: 

Επιπλέον το πακέτο περιλαμβάνει 20 ολοκληρωμένα τεστ με αναλυτικές απαντήσεις που έχουν διδακτικό χαρακτήρα, 20 τεστ προσομοίωσης με σύντομες απαντήσεις και δυνατότητα για συνεχή επικοινωνία με τον καθηγητή.

Νέο Τμήμα ξεκινάει στις 13 Ιανουαρίου

Πακέτο Β: Case Study

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία για το Case Study. 

Το πακέτο Β περιλαμβάνει μαθήματα on line ή δια ζώσης, συγκεκριμένα: 

Πακέτο Γ: Field-related multiple choice questionnaire

Ένα μέρος των εξετάσεων περιλαμβάνει ερωτήσεις πάνω στον τομέα που αφορά η θέση εργασίας. Ο Οργανισμός μας προσφέρει συγκεκριμένο υλικό που πρέπει να μελετηθεί και τεστ προσομοίωσης. Το υλικό αυτό διατίθεται μετά την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ώστε να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

Για τις μόνιμες διοικητικές θέσεις απαιτείται ο συνδυασμός των πακέτων Α, Β, Γ και μπορεί να συμμορφωθεί στις ανάγκες του υποψηφίου.

 

Πακέτο Δ: Προετοιμασία για ειδικό επιστημονικό προσωπικό

Οι προκηρύξεις που αφορούν  ειδικό επιστημονικό προσωπικό έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τις γνωστικές δεξιότητες και οι εξετάσεις καθορίζονται στην αγγελία της θέσης. Το υλικό και τα μαθήματα καθορίζονται με την προκήρυξη της κάθε θέσης.

Προσλήψεις στην Ε.Ε. : Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Η ΕΕ αναζητά υψηλής ειδίκευσης επιθεωρητές/-τριες πυρηνικών διασφαλίσεων και υπεύθυνους/-ες πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που

Read More »