Προσλήψεις στην Ε.Ε. : Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας - yourstudy-community

Προσλήψεις στην Ε.Ε. : Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Η ΕΕ αναζητά υψηλής ειδίκευσης επιθεωρητές/-τριες πυρηνικών διασφαλίσεων και υπεύθυνους/-ες πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που πρόκειται να καλυφθούν μετά τον παρόντα διαγωνισμό έχουν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο. Ορισμένες θέσεις εργασίας θα έχουν επίσης ως βάση τις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC).

Τα κύρια καθήκοντά σας θα ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα που θα επιλέξετε. Επισημαίνεται ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο για έναν από τους παρακάτω τομείς:

  • Τομέας 1 — Επιθεωρητές/-τριες πυρηνικών διασφαλίσεων: Οι επιτυχόντες/-ούσες στον τομέα αυτό θα εκτελούν καθήκοντα σχετικά με τις επιθεωρήσεις πυρηνικών διασφαλίσεων, την έρευνα και τη διαχείριση έργων·
  • Τομέας 2 — Υπεύθυνοι/-ες πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας: Οι επιτυχόντες/-ούσες στον τομέα αυτό θα εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με νομοθετικές, διοικητικές, επιστημονικές, συμβουλευτικές και εποπτικές δραστηριότητες.

Απαιτούμενα Προσόντα

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, να έχετε άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας διαφορετικής επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

  • Για τον τομέα 1, μία από τις γλώσσες πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική.
  • Για τον τομέα 2, μία από τις γλώσσες πρέπει να είναι η αγγλική.

Η τελική ημερομήνια για την πραγματοποίηση αιτήσεων είναι 21/11/2023 – 12:00 (Ώρα Βρυξελλών). Για να εξετάσουμε την καταλληλότητα των προσόντων σας με την συγκεκριμένη θέση και τη διαδικασία της αίτησης και της προετοιμασίας, επικοινωνήστε μαζί μα

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ  ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Ακολουθήστε μας στη σελίδα του facebook για ενημερώσεις σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας, τα προγράμματα προετοιμασίας και τα νέα που αφορούν τις προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση!!
Δείτε τη σελίδα μας στο Facebook εδώ.