Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022: Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξετάσεων - yourstudy-community

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022: Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξετάσεων

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) της Πρόσκλησης-Προκήρυξης 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022) ανακοινώνει ότι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

Τα εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα διαγωνιστούν οι 108.229 υποψήφιοι (τελικός αριθμός υποψηφίων κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου παραβόλων) καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη Aνακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα συνίσταται από δύο μέρη, το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει ερωτήσεις Δικαίου και Οικονομικών (ύλη από το ΦΕΚ) και το δεύτερο Δεξιότητες Αριθμητικού Συλλογισμού-Γλωσσικού Συλλογισμού και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας. Το δεύτερος μέρος απαιτεί εξάσκηση σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και το πρώτο μελέτη της ύλης. Μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία σας με το  Ολοκληρωμένο Πακέτο Σημειώσεων και με το πακέτο Ασύγχρονης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, όσοι έχετε ήδη ολοκληρώσει την προετοιμασία σας μπορείτε να εξασκηθείτε περισσότερο με τεστ προσομοίωσης.

Πλήρες Πακέτο Σημειώσεων

Πακέτο Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Τεστ Προσομοίωσης