Φροντιστήριο Your Study Community | Νέα και Ανακοινώσεις

Νέα/Ανακοινώσεις

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1Γ/2022 ΑΑΔΕ-ΑΣΕΠ: Θέσεις ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ μόνο με πτυχίο Στατιστικής

Πλήρωσης συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή

Περισσότερα »

Γραπτός Διαγωνισμός ΑΑΔΕ-1Γ/2022 ΑΣΕΠ-Ανακοίνωση Θέσεων ανά πόλη και ειδικότητα

Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2022 προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με

Περισσότερα »