ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Γ΄ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Γ΄ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στην ειδικότητα ΔΕ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα των Μαθηματικών, των Λεκτικών Δεξιοτήτων και των Πολιτικών Θεσμών και της Οργάνωσης του Κράτους

Η ύλη των μαθημάτων είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο 

ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εξέταση θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το πρόγραμμα προετοιμασίας μας περιλαμβάνει 2 εναλλακτικές προτάσεις (Πακέτο Α και Πακέτο Β). 

 

Επιλέξτε Πακέτο και Δηλώστε Συμμετοχή για να λάβετε ένα δείγμα.

Δηλώστε Συμμετοχή

 

ΠΑΚΕΤΟ Α 

Το πρώτο πακέτο περιλαμβάνει: 

-100 ώρες βιντεοσκοπημένα μαθήματα που καλύπτουν όλη την ύλη στη Μαθηματικά. 

-45 ώρες βιντεοσκοπημένα μαθήματα στις Λεκτικές Δεξιότητες και στην Κατανόηση Κειμένου. 

Ηλεκτρονικές Σημειώσεις που καλύπτουν όλη την ύλη στα Μαθηματικά, Λεκτικές Δεξιότητες και στη θεωρία Πολιτικών Θεσμών και Οργάνωσης του Κράτους. 

– 150 Τεστ Προσομοίωσης στα Μαθηματικά με αναλυτικές απαντήσεις. 

-100 Τεστ Προσομοίωσης στις Λεκτικές Δεξιότητες. 

-40 Τεστ Προσομοίωσης στη θεωρία Πολιτικών Θεσμών και Οργάνωσης Κράτους.

-Σχεδιάγραμμα μελέτης

-Δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή για πιθανές απορίες και δυνατότητα παροχής επιπλέον υλικού όπου υπάρχουν απορίες. 

-Τεστ με αξιολόγηση από τον Καθηγητή και εξατομικευμένη υποστήριξη.

-Επίλυση παλαιότερων θεμάτων.

ΚΟΣΤΟΣ 500 ΕΥΡΩ

ΠΑΚΕΤΟ Β

Το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει: 

-Ηλεκτρονικές Σημειώσεις που καλύπτουν όλη την ύλη στα Μαθηματικά, Λεκτικές Δεξιότητες και στη θεωρία Πολιτικών Θεσμών και Οργάνωσης του Κράτους (Θεωρία & Ασκήσεις). 

– 150 Τεστ Προσομοίωσης στα Μαθηματικά με αναλυτικές απαντήσεις. 

-100 Τεστ Προσομοίωσης στις Λεκτικές Δεξιότητες. 

-40 Τεστ Προσομοίωσης στη θεωρία Πολιτικών Θεσμών και Οργάνωσης Κράτους.

-Σχεδιάγραμμα μελέτης

-Δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή για πιθανές απορίες και δυνατότητα παροχής επιπλέον υλικού όπου υπάρχουν απορίες. 

-Τεστ με αξιολόγηση από τον Καθηγητή και εξατομικευμένη υποστήριξη.

-Επίλυση παλαιότερων θεμάτων.

ΚΟΣΤΟΣ 300 ΕΥΡΩ

 

yourstudy-community yourstudy-community