Διοικητικοί/Διοικητικές υπάλληλοι στον τομέα των μεταφορών - yourstudy-community

Διοικητικοί/Διοικητικές υπάλληλοι στον τομέα των μεταφορών

     

Η συγκεκριμένη θέση είναι διοικητικής φύσεως. Ως διοικητικός/-ή υπάλληλος στον τομέα των μεταφορών, τα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων πολιτικών και νέας νομοθεσίας στον τομέα των μεταφορών, παράλληλα με την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και της υφιστάμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, ο ρόλος σας θα επεκτείνεται στον συντονισμό, τη διαπραγμάτευση και την εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων και σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα των μεταφορών.

Επιπλέον, θα διενεργείτε πολιτικές, νομικές ή επιστημονικές αναλύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα διασφαλίζετε τη συνεργασία με εμπειρογνώμονες/επιτροπές και τη μετατροπή της επιστημονικής και τεχνικής ανάλυσης σε σχετικά πολιτικά, νομικά και/ή επιχειρησιακά μέτρα. Ως εργοδότης, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μια κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση της προσωπικής και της επαγγελματικής εξέλιξής σας. 

Ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα;;

Η τελική ημερομήνια για την πραγματοποίηση αιτήσεων είναι 11/07/2023 – 12:00 (Ώρα Βρυξελλών). Για να εξετάσουμε την καταλληλότητα των προσόντων σας με την συγκεκριμένη θέση και τη διαδικασία της αίτησης και της προετοιμασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ  ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Ακολουθήστε μας στη σελίδα του facebook για ενημερώσεις σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας, τα προγράμματα προετοιμασίας και τα νέα που αφορούν τις προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση!!
Δείτε τη σελίδα μας στο Facebook εδώ.